WGGiIS WGGiIS

Nowy kierunek na studiach II stopnia

Zmiany Klimatu

Przeciwdziałanie i Adaptacja

 

Aktualności - rekrutacja

Kierunek ZKPiA Uruchomiony!

Rozpoczęliśmy zajęcia na nowym kierunku studiów – Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja.  Pierwsze zajęcia, wykład z przedmiotu „Globalne zmiany klimatu: przyczyny, mechanizmy, skutki” poprowadził prof. Marcin Chodak. Po wykładzie inauguracyjnym studentów nowego kierunku powitała Pani Dziekan Wydziału GGiIŚ AGH dr inż. Elżbieta Jasińska.