WGGiIS WGGiIS

Nowy kierunek na studiach II stopnia

Zmiany Klimatu

Przeciwdziałanie i Adaptacja

 

Aktualności - rekrutacja

Studia podyplomowe Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK) edycja 2023/2024 - ruszyły zapisy!

W czerwcu odbyły się obrony prac dyplomowych i uroczyste zakończenie pierwszej edycji studiów podyplomowych Międzyuczelniana Akademia Klimatu (MAK). Liderem zakończonej edycji była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

Obecnie mamy przyjemność zaprosić na drugą edycją studiów MAK, której liderem jest  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Studia współprowadzone są przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie i Uniwersytet Wrocławski. Studenci Studiów MAK uzyskają dyplom wystawiony przez te trzy uczelnie.

Kierunek ZKPiA Uruchomiony!

Rozpoczęliśmy zajęcia na nowym kierunku studiów – Zmiany Klimatu Przeciwdziałanie i Adaptacja.  Pierwsze zajęcia, wykład z przedmiotu „Globalne zmiany klimatu: przyczyny, mechanizmy, skutki” poprowadził prof. Marcin Chodak. Po wykładzie inauguracyjnym studentów nowego kierunku powitała Pani Dziekan Wydziału GGiIŚ AGH dr inż. Elżbieta Jasińska.